Röda Korset koordinerade den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism 2018

Under veckan mot rasism 19-25.3.2018 främjar man jämlikhet och framhäver att var och en av oss har ett ansvar att agera rätt i en rasistisk situation. Vi alla har ansvar över våra attityder och val.

Veckan mot rasism berör oss alla och  målet är att ha en bestående effekt på människors attityder.
 
I kollektivtrafiken kan man agera mot all rasistiskt och diskriminerande beteende genom att  sätta sig bredvid den diskriminerade och på så sätt visa sitt  stöd till honom eller henne. Vid behov kan man också larma polis eller ordningsvakt på plats.
 

Kom med

Veckan mot rasism utmanar enskilda individer, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalt, gemenskaper och idrottsföreningar med till kampanjen. Det här är vår allas sak.
 
Idrottsföreningar kan delta till exempel genom att ordna tematävlingar mot rasism, ungdomshus kan ordna spelkvällar, skolor och läroanstalten morgonsamlingar, kommuner och gemenskaper seminarier och paneldiskussioner.
 
Under veckan mot rasism delar Röda Korset ut erkännande till gemenskaper, företag och enskilda människor som genom sitt agerande minskar fördomar mellan människor samt främjar likabehandling.
Följ veckan mot rasism och dela dina tankar på sociala medier: #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou