Röda Korset koordinerar den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism 2019

Under veckan mot rasism främjar man jämlikhet och framhäver att var och en av oss har ett ansvar att agera rätt i en rasistisk situation. Vi alla har ansvar över våra attityder och val. Veckan mot rasism berör oss alla och målet är att ha en bestående effekt på människors attityder.

Veckan mot rasism 2019
 

Nationell kampanj mot rasism under vecka 12. FN-dagen mot rasism hålls samma vecka, den 21 mars. Samma datum år 1960 öppnade polisen eld mot och dödade 69 fredliga demonstranter i Sharpeville i Sydafrika.År 1966 utlyste FN:s generalförsamling dagen till den internationella dagen mot rasdiskriminering och uppmanade det internationella samfundet att öka sina ansträngningar för att avskaffa all rasdiskriminering.

Målgrupp för veckan mot rasism 2019 är, utöver enskilda individer, särskilt samfund, fostrare, arbetsplatser, kommuner och beslutsfattare. Val och åtgärder fria från rasism förbättrar livskvaliteten för alla. 

NÄR? 

18–24.3.2019, vecka 12. Organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalter, olika samfund och idrottssällskap kan beställa material gratis för kampanjen från Röda Korsets Webbutik

18.3–2.5.2019 Yrkeshögskolor och universitet i de sociala medierna. Materialet kan beställas/hämtas via FRKs distrikter

1) Läroanstalter hänger upp mobilen i taket i sin entréhall, eleverna tar en bild på sig själva/sin grupp tillsammans med mobilen och postar den i sociala medier åtföljt av taggarna för att utmana andra att delta

2) Syr i tygmärken och tar bilder på sig själva som de postar i de sociala medierna och utmanar samtidigt andra läroanstalter/sina kamrater att delta.

3) Eleverna tar bild på sig själva/sin grupp med en Mot rasism-affisch och utmanar samtidigt andra läroanstalter/sina kamrater att delta.

HUR? Genom att påverka! Genom att föregå med exempel på hur man agerar utan att diskriminera.

Genom att utmana individer, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalter, olika samfund och idrottssällskap att delta i den gemensamma kampanjen mot rasism. I kollektivtrafiken kan man agera mot all rasistiskt och diskriminerande beteende genom att  sätta sig bredvid den diskriminerade och på så sätt visa sitt  stöd till honom eller henne. Vid behov kan man också larma polis eller ordningsvakt på plats.

VARFÖR?

Vi vill påverka så att alla får jämlika möjligheter att delta i det finländska samhället, både som individer och som medlemmar av och deltagare i olika samfund (såsom organisationer, föreningar, idrottssällskap, andliga gemenskaper, läroanstalter, arbetsplatser). Jämlikhet innebär att vi behandlar alla likvärdigt!

Reklamsnutt i YLE: Video 30s på veckan 12. Youtube-video i full längd ackompanjerad av kampanjlåten, Antti Kleemolas Kaikki kaikkien puolella

LOGO Mot rasism härifrån

Kom med

Veckan mot rasism utmanar enskilda individer, organisationer, myndigheter, skolor, läroanstalt, gemenskaper och idrottsföreningar med till kampanjen. Det här är vår allas sak. 
 
Idrottsföreningar kan delta till exempel genom att ordna tematävlingar mot rasism, ungdomshus kan ordna spel- ock diskussionkvällar, skolor och läroanstalten morgonsamlingar, kommuner och gemenskaper seminarier och paneldiskussioner.
 
Under veckan mot rasism delar Röda Korset ut erkännande till gemenskaper, företag och enskilda människor som genom sitt agerande minskar fördomar mellan människor samt främjar likabehandling.
Följ veckan mot rasism och dela dina tankar på sociala medier: #livskvalitet #frkmotrasism #motrasism