Veckan mot rasism 2018

Röda Korset arbetar mot rasism. Att förhindra diskriminering på grund av etnicitet och att främja integration hör till Röda Korsets basverksamhet.

Veckan mot rasism, Finlands Röda Kors koordinerar riksomfattande kampanj

#olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou 19.-25.3.2018

Rasism är ett tankesätt som föder hat och skapar ojämlikhet, rasism nekar människor deras mänskliga rättigheter.  Rasism skadar inte bara dem som utsätts utan hela samhället. Rasism står helt klart i strid med Röda Korsets principer och värderingar som lyfter fram mänsklighet och opartiskhet.

Under veckan mot rasism talar vi om diskriminering och rasism, vi jobbar för ett samhälle där likställdhet och mångfald råder och vi gör goda gärningar mot rasism.  

VAD?

Den riksomfattande kampanjen veckan mot rasism är en påverkningskampanj.

Var och en är ansvarig för sina val och sina attityder. Kampanjen riktar sig nu till individen, det är individen vi vill påverka. Människorna är olika och varje människa agerar på sitt eget sätt, men i sista hand vet var och en hur man ska handla till exempel i en situation med rasistiska drag. Var och en, till och med ett barn vet att alla ska behandlas på samma sätt. Kampanjen 2018 är även en kampanj som främjar jämlikhet och som berör alla. Varje människa behöver en annan människa som står nära, alltid finns och stödjer i vardagen. Syftet med kampanjen är också att genomföra och lyckas med en tvåvägsintegrering.

HUR? Genom att påverka

o   Genom att dra nytta av våra nätverk och genom att utmana enskilda personer, organisationer, myndigheter, skolor, läroinrättningar, olika samfund och idrottsföreningar att delta i allas gemensamma kampanj mot rasism.

VARFÖR?

Det har under de senaste fem åren hänt en hel del i Finland som har lett till en tudelning av vårt samhälle, till polarisering. Verksamhet som motarbetar rasism och marginalisering borde vara viktigt för oss alla. Under kampanjveckan kan vi lyfta fram hur aktuellt och viktigt ärendet är i hela Röda Korset och för andra medborgare. På så sätt gör vi årets kampanj till en, för hela Finland gemensam kampanj mot rasism.

Veckan mot rasism är en av Röda Korsets årligen återkommande officiella kampanjer.

Så här kan du vara med i distrikten/alla människor, runt i Finland 

o   genom att göra goda gärningar för enskilda individer och grupper

o   genom att använda den # vi valt på tre språk på sociala medier

o   i paneldebatter

o   under jippon på gator, köpcentrum, församlingar, ungdomssgårdar

·                 Genom att för olika grupper ordna gemensamma spelkvällar som tangerar ämnet.

o   Rasism-frågesport (fi, sv, eng)

o   Rasism 24/7 (fi, sv, eng)

 

·         Genom att dela taggar i kampanjveckans evenemang på sociala medier

·         Genom att börja använda kampanjtaggarna #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou i god tid

·         Genom att be era nätverk och andra parter/idrottsföreningar/kommunen att delta i kampanjen, genom att planera gemensamma jippon, i god tid

·         Genom att dela erkännande för Fördomsfri banbrytare under kampanjveckan (FRKs verksamhet)

          Kampanjens fördelar:

·         På en kort tid nås en stor grupp olika människor vilket gör att effekten mångdubblas

·         För tillfället finns det material om arbete mot rasism och marginalisering för alla åldersgrupper

·         Vi koncentrerar på ett gemensamt tema.

·         Engagemanget är mer aktivt därför att ”kampanjtiden är begränsad” och det är således lättare att få med frivilliga

 

Hotbilder under kampanjen

·         Under kampanjen ”sunt förnuft” är den egna säkerheten viktigast (-> instruktioner för eventuella hotande situationer/kurser för både anställda och alla frivilliga)

·         Arbetet mot marginalisering och rasism värdesätts för tillfället men kritiseras även, och människornas reaktioner på offentliga platser är oförutsägbara (bra att tänka på)

·         Motståndarna kan ”kraftigt” opponera sig på sociala medier (bra att tänka på)

 

TAGGAR PÅ SOCIALA MEDIER OCH MATERIAL

o   #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou #frkmotrasism #spreirasismille med din egen # på sociala medier

o   MOT RASISM-logotypen är känd och används över allt i Finland och därför används det fortfarande

o   SPR/FRK-logotypen i vår egen kommunikation

o   Utdelningsartiklar: samma som tidigare år för distrikten, skolor, samfund, organisationer samt enskilda individer som i Röda Korsets webbutik varje år beställt dem kostnadsfritt.

o   FRK:s egna material i RedNet, lärarsidor, eirasismsille.fi, (obs! där finns material också på svenska)

    YLE spotlightkampanjlogo + hashtaggar i textform under kampanjveckan

 

1. Ta ställning!
  #jagärmeddig är en kampanj i social medier som vill uppmana dig att tänka efter när du senast i ord eller i handling gjort något mot rasism eller när du senast tagit ställning för lika värde. Dela dina tankar på social medier, använd hashtagarna  #jagärmeddig och #frknejtillrasism + din egen #. Utmana andra.

2. Ordna en workshop eller något annat evenemang mot rasism.
En workshop för likställdhet kan ordnas i skolor eller på arbetsplatser.  Ni kan planera program för alla dagar i veckan, använd frågesporten om rasism för att inleda en diskussion, öva tillsammans att ingripa mot rasism, håll en morgonsamling kring temat. Du kan få hjälp med planeringen via Janette Grönfors som är koordinator för projektet Mot rasism och kampanjen.

Material,tips och länkar som hjälp för planeringen

Beställ material för veckan mot rasism
Materialet kan beställas från Röda Korsets nätbutik. Materialet är gratis.

Kontaktpersoner för veckan mot rasism:

Janette Grönfors,FRK/Centralbyrå
Koordinator
tel.. 020 701 2156, 040 669 2487
janette.gronfors(at)rodakorset.fi

 

 

Bland annat arbets-och näringsministeriet och VEIKKAUS stöder arbetet mot rasism.