Hilja Grönfors, sångerskan

Niklas Meltio
Fotograf: Niklas Meltio
I svåra tider blir rasismen vanligare

Sångerskan Hilja Grönfors har i tio års tid samlat traditionella romska sånger och gett ut två album med dessa visor. Med hjälp av musiken har Grönfors lyckats övervinna gränser mellan romer och majoritetsbefolkningen. Hon hoppas att alla vill bidra till att rasismen inte får sticka upp sitt fula huvud under svåra tider.

Grönfors har i sin egen vardag upplevt rasism och fördomar och blivit utsatt för offentlig förnedring. Hon berättar om affären som hade en skylt som förbjöd rullskridskor och nationaldräkter. Då de gick in i affären blev Grönfors och hennes vän ombedda att byta om till butikens egna byteskläder i en omklädningshytt. De tog saken till rätten, och målet avgjordes till Grönfors och hennes väns fördel.

- Förutom den synliga diskrimineringen, så stöter man hela tiden på smygdiskriminering. Den är förödande, speciellt för de romska ungdomarna. De vill utbilda sig och skaffa sig yrken, men det kan visa sig vara snudd på omöjligt. En rom tvingas alltid bevisa att han är dubbelt så bra som alla andra. Det är tungt.

Vänd inte ryggen åt rasismen!

Då Grönfors utsatts för rasism på offentliga platser är det ingen utomstående som har reagerat. Hon anser att ingripande borde vara en skyldighet och den självklaraste saken i världen. Hon upplever speciellt att storstadsbor vänder ryggen till och låtsas att de inte ser när någon blir illa behandlad. Överlag kunde man öka den ömsesidiga förståelsen mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna genom att ordna fler gemensamma evenemang, anser Grönfors.

- Människor är ofta rädda för det okända. Genom samarbete kan man ändra på det här.

Genom musiken och uppträdandena tror Grönfors att hon kan öppna upp romernas kultur och historia och därigenom tackla människors fördomar.

- Vi är människor som alla andra. Vi har samma känslor och behov som andra människor. Förstås finns det även bland oss, liksom överallt, både goda människor och människor som genom sina handlingar visat sig vara mindre goda. I huvudsak vill jag tro på människors godhet, och inte på att vi alla kunde vara onda.

Grönfors upplever att man i Europa lever i svåra tider och att människor därför tar ut sin frustration och sitt hat på minoriteter och mindre grupper i samhället. Hon tror därför att Röda Korsets kampanj mot rasism behövs speciellt mycket under tider som dessa.

- Inte gör man i alla fall världen till någon bättre plats genom rasistiskt beteende. En bättre värld byggs på sämja människor emellan.

Text: Nina Lindberg
Översättning: Johanna Metsämäki

Videohälsningen: