Janne Kataja, presentatören

Niklas Meltio
Fotograf: Niklas Meltio
Jämlikhet istället för tolerans

Den senaste tidens allt hårdare samhällsklimat både skrämmer och frustrerar Janne Kataja, känd från scenerna och tv. Agressionen och hatet verkar vara närvarande överallt. Som mångsysslare inom nöjesbranschen har Kataja gått med i Kampanjen mot rasism för att betona varje människas rätt till sitt människovärde. Han har reflekterat över rasismen som ett resultat av människors rädsla för att bemöta andra människor.

Enligt Janne Kataja är många olika känslor förknippade med att träffa nya människor, men den övervägande känslan är ofta rädsla. Vi är rädda för att göra misstag då vi möter en främmande människa och möjligheten att lära känna någon på djupet går ofta om intet, då vi inte vågar ta risker. Kataja upplever att människors relationer till människor som uppfattas annorlunda ofta blir väldigt ytliga eller helt obefintliga på grund av rädsla. Det här upprätthåller både fördomarna och rasismen, menar han.

Katja föreslår humorn som medicin för människors kommunikationsrädsla, och nämner som exempel nobelpristagaren Desmond Tutu.

Om man kan skratta åt sig själv, så kan andra skratta med dig. Genom självironin hamnar rädslan för att göra misstag i bakgrunden och människor kan ärligt erkänna sina rädslor både för sig själva och för andra.

Det värsta enligt Janne Kataja är ”toleransen”. Så länge som människor tolererar individer som är annorlunda, så placerar de sig själva i ett överläge jämfört med den som tolereras. Relationerna till andra människor borde bygga på jämlikhet istället för tolerans, anser Kataja.

Alla har samma rättigheter

- Alla människor som föds till denna värld har ett människovärde och omfattas av mänskliga rättigheter. Alla borde få bära det här med sig genom hela livet, från början till slut, önskar Kataja.

Enligt honom tar sig rasismen många olika uttryck. Rasismen behöver inte alltid vara en aktiv handling, utan den syns också i blickar och minspel. Hur man bemöter människor som tänker annorlunda och det personliga beslutet att försöka förstå olika slags människor spelar en nyckelroll i arbetet mot rasism. Precis som vi dagligen beslutar oss för vad vi ska äta, så kan var och en av oss också fatta beslut om att försöka förstå våra medmänniskor, förklarar han.

Janne Kataja tror att man i underhållningsbranschen och genom konsten kan påverka attityder, men också belysa hur viktigt det är att personer i offentligheten bär ett ansvar för motarbetande av rasism. Det här är en av orsakerna varför han gått med i Röda Korsets kampanj mot rasism, men för hans del är det också fråga om mer djupliggande principer.

- Var och när man än föds, så föds man till samma rättigheter som alla andra. Ingen är mer vis än någon annan.

Text: Nina Lindberg
Översättning: Johanna Metsämäki

Videohälsningen: