Manna, sångerskan och låtskrivaren

Niklas Meltio
Fotograf: Niklas Meltio
Var och en bör ingripa då man ser eller hör rasism

Sångerskan och låtskrivaren Manna har under de senaste åren nått stor popularitet i Finland och framgångar även utomlands. Själv är hon hemma från en mångkulturell familj och hoppas att flera förhöll sig till mångkulturalitet som ett berikande element. Hon delar också med sig av tips på hur var och en kan ingripa mot rasism i vardagen.

Manna hoppas att finländarna kunde lära sig att dela mera istället för att sluta sig. Man bör komma ihåg att då man tar emot någonting nytt, så stärks den egna kulturen och identiteten, och inte tvärtom som man ofta tänker, menar hon. Att stänga Finland från andra kulturer är enligt Manna ett tecken på bakåtsträvan, och det är på intet sätt till fördel för någon.

Manna berättar att hon några gånger blivit utsatt för rasistiska anspelningar, men speciellt minns hon en incident på en internationell flygplats då en okänd kvinna började använda skällsord mot henne.

- Men då reagerade människor omkring och det kändes fint. Det är just vad den här kampanjen handlar om. Vi ska inte låta sådana här rasistiska handlingar ske.

Manna anser att det i Finland råder ett tänkesätt om att man inte ska blanda sig i andras affärer – man törs inte säga någonting, eftersom man upplever att andras ärenden inte angår utomstående. Det här är enligt henne en helt fel utgångspunkt.

Rasismen i vardagen kan bekämpas

- Rasismen ska inte bekämpas genom motattacker, utan snarare genom förståelse. Det kan handla om att ge sakliga kommentarer till människor, som inte förstår att de odlar sina fördomar då de talar. Det kan handla om att tacka nej till att sitta vid ett bord där diskussionen har rasistiska toner. Det handlar om att sätta sina egna gränser; var och en måste avgöra i vilka situationer man sätter en gräns och när man försöker diskutera.

Manna ser likadant på rasismen som på skolmobbningen – huvudansvaret ligger på den agressiva mobbaren, men även de omkring som låter det ske har ett ansvar i handlingen.

Hat och rasism föds ur rädslor och förutfattade meningar, menar hon.

- Om man tror på det här, så kan man också tro på att situationen går att förändra. När människor är rädda så försöker de ibland skydda sig på väldigt felaktiga sätt.

Den självsäkra sångerskan hoppas kunna påverka genom sina personliga val och genom att vara aktiv och lyfta fram sina egna värderingar.

- Allt det som handlar om människovärdet upplever jag som viktigt. Och att det råder likvärdiga rättigheter mellan människor.

Text: Nina Lindberg
Oversättning: Johanna Metsämäki

Videohälsningen