Anmäl rasism!

Augustina Jämsä
Genom att dela med dig dina erfarenheter uppmuntrar du också andra att tala.
Fotograf: Augustina Jämsä

Projektet Mot rasism erbjuder handlednings- och rådgivningstjänst till personer som har upplevt rasism.
Ifall du själv har upplevt rasism kan du med hjälp av den nedanstående blanketten berätta vad du har upplevt.

Vi dokumenterar din berättelse konfidentiellt i vårt system och råder dig ifall du behöver vårt stöd.
Vi skriver årligen en rapport angående temat. Syftet med rapporten är att avslöja rasismens olika uttrycksformer i Finland.
Genom att dela med dig dina erfarenheter uppmuntrar du också andra att tala. Samtidigt ökar du medvetenheten om rasism.

Hjälp oss att kämpa mot rasism. 

Länk till formuläret.

Dina erfarenheter har betydelse

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Infobanken innehåller information om det vad som betyder diskriminering och rasism. Från Infobanken hittar du även information var du kan få hjälp och rådgivning om du har upplevt diskrimination eller rasism.

Infobanken är publicerad av Helsingfors stad.

Hjälpens historier