Anmäl rasism – Röda Korsets tjänst för personer som upplevt rasism

Augustina Jämsä
Fotograf: Augustina Jämsä

Projektet Mot rasism! som Finlands Röda Kors administrerar erbjuder en handlednings- och rådgivningstjänst med låg tröskel för personer som har upplevt rasism.

Via webbtjänsten kan en person som har upplevt rasism i förtroende berätta vad som har hänt. Tjänsten erbjuds på finska, svenska och engelska. Röda Korset ger råd, handledning och stöd till personer som har upplevt rasism genom att erbjuda t.ex. kamratstöd, om personen som tar kontakt vill ha det.

Röda Korset bokför upplevelserna i sitt system och sammanställer årligen en rapport. Avsikten med rapporten är att påtala rasismen i Finland och visa på dess olika uttrycksformer.

Undersökningar visar att endast de mest extrema formerna av rasism, om ens de, anmäls till polisen.

Frågor:
Federico Ferrara, planerare, tfn 020 701 2185, 0400 261 564
federico.ferrara(at)rodakorset.fi

Janette Grönfors,koordinator, tfn 020 701 2156, 040 669 2487
janette.gronfors(at)rodakorset.fi

Projektet Mot rasism! är ett omfattande partnerskapsprojekt som får stöd av Penningautomatföreningen. Inom ramen för det fleråriga projektet erbjuds antirasismfostran, upplysning samt medborgar- och frivilligverksamhet.

Tjänsten erbjuds på finska, svenska och engelska

 

Infobanken är en flerspråkig webbplats där vi har sammanställt viktig information för dig som planerar att flytta till Finland eller har nyligen flyttat till Finland. Språken i tjänsten är finska, svenska, engelska, ryska, estniska, franska, somaliska, spanska, turkiska, kinesiska, persiska och arabiska. Språkversionerna är identiska med varandra.

Hjälpens historier