Attitydresan: ”för att lära oss att bete oss som människor”

Kampanjen Attitydresan, som arrangerades under Finland Röda Kors vecka mot rasism, anlände i Savoy-teatern i Helsingfors. Över 2 500 km samlades på färdmätaren under kampanjens gång. Ingen kom hem tomhänt från resan. Vi utbytte tankar med tusentals människor på marknadsplatser, torg och servicestationer, i sociala medier och i människornas vanliga vardag. Det värdefullaste givet från resan var tankar, och de utbyttes i stora mängder och i alla möjliga forum.

– Det syns redan att Attitydresan har haft en inverkan, men arbetet mot rasism är inte över. Det här är något som vi måste göra, och det här är åkern som vi alla tillsammans måste plöja, säger Janette Grönfors, som är koordinator för Finlands Röda Kors projekt Mot Rasism.

– Det viktigaste är att man erkänner rasism istället för att i tysthet godkänna det, betonar Emilia Fagerlund, som är planerare för Finlands Röda Kors mångkulturarbete.

– Var och en bär ansvar för sitt eget agerande. Det har betydelse hur man lyssnar, tittar på eller respekterar andra människor. Alla har vi samma rättigheter och var och en av oss vill bli accepterade som vi är, framhäver Grönfors.

Hurdan är finsk rasism?

– Den är likadan som var som helst annanstans. Delvis syns den i hårda attityder och överdrifter, men även i strukturell rasism som är svårare att känna igen, säger Grönfors.

Det här är inte ett vetenskapligt forskningsresultat, men ganska representativt för finländare från barn till åldringar.

Vi samlade in skrifter där goda rasismbekämpande gärningar och situationer där människor vågat ingripa mot rasism beskrivs.

Vad för slags hälsningar skickade finländarna med er?

Vi diskuterade också med människor om vad det viktigaste är i att bemöta andra. Svaren kom lätt och ledigt; att respektera den andra och jämlikhet var de två viktigaste samtalsämnena.

I teorin fungerar det här ju fint och värdena är humana, men hur går det i praktiken? Det är något som kräver mer av oss alla. Många upplevde att det var svårt eller till och med skrämmande att ingripa i en rasistisk händelse.

Därför talar vi om små handlingar och gester i vardagen, om att uppmärksamma andra och om att bete sig rätt. Ibland försvinner allt detta utan ett spår.

Varför arbetar vi mot rasism?

– För att lära oss att bete oss som människor, sammanfattar Erja Reinikainen som är chef för Finlands Röda Kors frivillig- och ungdomsenhet.

Hjälpens historier