Attitydresan kom till Vasa

På torget uppträdde bland andra Fredrik Furu, Siru Airistola och The Heartbeat Band.

Trots att så många visar sitt stöd finns det fortfarande mycket jobb kvar att göra.

- Det finns mycket dold rasism som vi behöver jobba mot och vi ska fortsätta den kampen. Var och en har ett ansvar och var och en kan göra skillnad.

Hjälpens historier