Det angår inte mig. Eller gör det?

Augustina Jämsä
Milla Mäkilä från Röda Korset utbildar människor att ingripa vid rasism
Fotograf: Augustina Jämsä

I vår finländska kultur har vi vant oss vid att inte lägga oss i vad andra gör. Milla Mäkilä som jobbar för Finlands Röda Kors utbildar människor i att ingripa i rasistiska situationer.

Träningsringen har utvecklats för att man i den ska lära sig känna igen orättvisa och fåträna påatt ingripa vid rasism. Tanken med utbildningen är att man ska fåmod att ingripa dåman stöter på  rasism påoffentliga platser och i vardagen. En hurdan situation är rasistisk? För det mesta en situation dånågon bemöts osakligt eller orättvist.

Varför måste man utbilda?

Rasism berör oss alla, inte bara den som utsätts för den. Rasism skapar en atmosfär av hat och rädsla i samhället. Mäkilävill leva i ett samhälle där människor inte bedöms enligt sitt yttre. Samhällets värderingar ska vara sådana att alla människor har likvärdiga möjligheter att måbra. Varje människa kan inom sig hitta modet att ståupp mot rasism. Drama är en metod som gör att deltagarna kan uppleva den rasistiska situationen ur många olika perspektiv. Dramaövningarna öppnar möjligheter till aha-upplevelser betonar Mäkilä.

Vad kan man uppnågenom utbildning?

Drama är en arbetsmetod som kan påverka ens känslor mycket starkt om man helhjärtat vågar kasta sig in i situationen. Inlevelse gör att man bättre kan förståen annan människas sätt att handla, man får en inblick i hur det känns att vara den som hotas och den som hotar. Drama kan hjälpa en att hitta konkreta sätt att ingripa i rasistiska situationer förtydligar Mäkilä.

Det viktigaste är att deltagarna förstått att det inte finns rätt sätt och fel sätt att ingripa vid orättvisa. Troligen  reagerar människorna instinktivt i sådana situationer, utbildningen strävar efter att sänka tröskeln för att våga ingripa. Som utbildare får jag var med om intressanta och analytiska diskussioner om rasismen och dess orsaker säger Mäkilä.

Var kan man öva?

Du kan beställa träningsringen där man kan öva att ingripa mot rasism till din egen vardagsmiljö. (Arbetsplats, skola, förening, o.s.v.). Träningsringen tar 2-3 timmar och 10-20 människor kan delta per gång.

Om du är intresserad såta kontakt med Maria Pikkarainen, tfn 020 701 2159, maria.pikkarainen(at)rodakorset.fi. Pikkarainen planerar frivilligverksamheten för projektet Säg nej till rasism, tidtabeller och detaljer kan du komma överens om med henne.  Träningsringen är gratis.

Hjälpens historier