Träningsringen: ”Blattarna” äter upp våra skattepengar?

Augustina Jämsä
Maria Pikkarainen, planerare för frivilligverksamhet, Finlands Röda Kors.
Fotograf: Augustina Jämsä

Träningsringen mot rasism baserar sig på den aktiverande forum-teatermetoden. Metoden har sitt ursprung i de brasilianska slummarna och passar situationer där man vill utbilda människor i erfarenheter om diskriminering. I träningsringen lär sig deltagarna att känna igen rasism, får information och tar del av erfarenheter av att ingripa mot fördomar. I fokus står vardaglig växelverkan t.ex. på offentliga platser.

Maria Pikkarainen, som är planerare för frivilligverksamheten för Finlands Röda Kors projekt Mot rasism!, har arrangerat workshopar och utbildat nya Träningsring-ledare i redan ett år. Just nu finns 25 handledare runtom i Finland. Sammanlagt har 339 personer deltagit i workshoparna. Omkring 10 workshopar kommer att arrangeras i sommar.

Tolv nya ivriga handledarkandidater deltog i utbildningstillfället i Tammerfors. Se hur dramatisk och effektiv metoden är på kampanjens Facebook -sida.

Zahra Abucarstuderar till samhällspedagog. Abucar har själv blivit utsatt för rasistiska kommentarer på sitt tidigare jobb. Hon poängterar att det alltid lönar sig att ingripa, trots att man skulle löpa risk för att bli utpekad. Annars förändras ingenting. Hon kommer att leda Träningsringen på Kanava nuorten Manukka-projektets sommarläger, i mångkulturella skolor och arbetsgemenskaper.

Rosa Kankare studerar vuxenpedagogik och blev imponerad över Träningsringens metod och det sätt som deltagarna fick uppleva ojämlika situationer. Situationen var känslosam och de dramatiska scenarierna väckte många tankar.

- Det är viktigt att utbilda nya handledare för att fortsättningsvis kunna använda metoden i olika gemenskaper och utnyttja handledarnas egna kontaktnät, säger Maria Pikkarainen.

- Träningsringen har beställts till arbetsplatser, skolor och läroverk, till hobbygrupper, Mot rasism!-projektets samarbetsorganisationer samt till evenemang för Röda Korsets frivilliga. Vi strävar efter att arrangera träningsringen också för polishögskolan och försvarshögskolan, listar Pikkarainen.

- Träningsringenhar fått positiv feedback. Varje utbildning är unik och anpassas enligt deltagarna. Deltagarna har särskilt uppskattat den aktiverande och interaktiva approachen. Teatern som metod hjälper deltagarna att få insikter om hur rasism kan ge sig i uttryck och hur man kan ingripa i situationer, summerar Pikkarainen.

En bra handledare - är det du?

Finlands Röda Kors söker engagerade volontärer och arbetstagare från Mot rasism!-projektets samarbetsorganisationer för att utbilda sig till Träningsringens handledare. Vi söker människor med erfarenhet av att leda grupper och beredskap att arrangera utbildningar på olika håll i Finland med stöd från Mot rasism!-projektet.

I samband med Träningsringens handledarutbildning introduceras du till ett testat workshopkoncept som designats av teater- och pedagogikexperter.
 

Eller vill du och din gemenskap uppleva Träningsringen?

Du kan beställa Träningsringen mot rasism till din egen gemenskap (arbetsplats, läroanstalt, organisation, hobbygrupp etc.). Träningsringens längd är 2­–3 timmar och optimalt deltagarantal ca 10–20.

Om du blev intresserad, kontakta Mot rasism!-projektets planerare för frivilligverksamhet Maria Pikkarainen (tfn 020 701 2159, maria.pikkarainen(at)punainenristi.fi) och kom överens om tidtabeller och andra detaljer. Träningsringen är avgiftsfri för beställaren.
 

Hjälpens historier