Uutiset

Projektets primärä mål var att starta och utveckla medborgaraktiviteter och debatt mot rasism genom att skapa nya sätt, material och strukturer för påverkansarbete i samarbete med med ett omfattande nätverk av partner.

Projektets delmål var att utveckla metoderna och materialet mot rasism genom att ta vara på den materia som redan finns
stärka stödstrukturerna för frivilligverksamheten: rekryteringen, handledningen, inskolningen och utbildningen fördjupa parnerskapet och nätverken mellan de antirasistiska aktörerna på riksnivå.

Vi tackar er alla som har varit med oss under denna långa och givande resan!

Finlands Röda Kors fördömer rasism. Organisationen anser att frivilligverksamheten i medborgarorganisationer är ett effektivt sätt att öka umgänget och förståelsen mellan människor. Då kan alla de som är bosatta i Finland tillsammans skapa en sådan livsmiljö som är tryggare för oss alla.