5-ÅRIG PROJEKTET MOT RASISM HAR AVSLUTAT

Projektet Mot Rasism var ett mångdisciplinärt och flerårigt (2013–2017) samarbetsprojekt med stöd av RAY (senare Veikkaus)

Uusimmat uutiset

Projektets primärä mål var att starta och utveckla medborgaraktiviteter och debatt mot rasism genom att skapa nya sätt, material och strukturer för påverkansarbete i samarbete med med ett omfattande nätverk av partner.

Projektets delmål var att utveckla metoderna och materialet mot rasism genom att ta vara på den materia som redan finns
stärka stödstrukturerna för frivilligverksamheten: rekryteringen, handledningen, inskolningen och utbildningen fördjupa parnerskapet och nätverken mellan de antirasistiska aktörerna på riksnivå.

Vi tackar er alla som har varit med oss under denna långa och givande resan!

Finlands Röda Kors fördömer rasism. Organisationen anser att frivilligverksamheten i medborgarorganisationer är ett effektivt sätt att öka umgänget och förståelsen mellan människor. Då kan alla de som är bosatta i Finland tillsammans skapa en sådan livsmiljö som är tryggare för oss alla.

Ville Kokkola / Suomen Punainen Risti

Efterfrågan efter verkstäder har ökat enormt under de senaste månaderna i och med att så många fler invandrare har anlänt till Finland. Träningscirkeln är ett tryggt sätt att lära sig och prova på olika modeller för hur man kan ingripa i rasistiska situationer i vardagen.

Augustiina Jämsä

Du sitter i bussen och hör någon bli utsatt för klart rasistiska förolämpningar – vad kan du göra? Är Finland just nu mer rasistiskt än tidigare och kan man bli kvitt rasismen? I dag inleds Röda Korsets vecka mot rasism och vi frågar vår expert Janette Grönfors om hurdana saker var och en av oss kan göra för att motarbeta rasism.