Eppu Salminen, skådespelaren och presentatören

Inåtvändhetens tid är förbi

Skådespelaren Eppu Salminen, känd från teaterscenerna, radio och tv, upplever att det förekommer överraskande mycket rasism i Finland, men tror på att man genom diskussion kan lösa även de mest komplicerade kulturkrockarna. Salminen berättar att han aktivt försökt ingripa då han själv stött på rasism. Det allt hårdare samhällsklimatet gör honom nedstämd, eftersom han tror på att mångkulturalitet i samhället är a och o.

Eppu Salminen upplever ändå att världen nog är på väg åt ett bättre håll, även om attityderna blivit hårdare under den senaste tiden.

- Människor reser mycket och unga umgås ofta representanter för olika kulturer. För den unga generation som jag känner är rasism något alldeles otänkbart, eftersom alla har vänner från olika länder och vänner med en annan hudfärg än de själva.

Salminen upplever att inåtvändhetens tid så småningom börjar vara förbi och den att den yngre generationen tillför mera toleranta attityder i samhället. Salminen erkänner ändå att umgänget med den likasinnade bekantskapskretsen till en viss del är orsaken till att han kanske bildat sig en för rosig uppfattning av livet. I verkligheten finns det olika områden i samhället, där diskrimineringen är mycket utbredd.

Utbytesåret i Förenta staterna gav nya perspektiv på mångkulturaliteten

- I USA skulle ingen ha kommit på tanken att använda nedvärderande ord om olika etniska grupper. Den allmänna opinionen fördömde dem redan på 1980-talet. Då jag återvände till Finland lät n-ordet verkligen banalt, och det gör det fortsättningsvis.

Salminen upplever kulturkrockar som något alldeles normalt, och tror på att de går att lösa bara man diskuterar. Rasism som endast baserar sig på människors yttre egenskaper anser han ändå vara fullständigt absurd och vettlös.

- Rasismen handlar om att finna en grupp som man kan trakassera för att man upplever dem vara underordnade en själv. På så vis försöker man stöda sitt eget dåliga självförtroende.

Salminen har ingripit och ingriper även i fortsättningen då han upplever rasism, och han hoppas att alla andra tar mod till sig och gör det samma. Han uppmanar dock till sakligt ingripande, eftersom situationen kan eskalera och bli farlig. Salminen hoppas också att människor överlag tar avstånd från rasistiskt beteende i vardagen och till exempel tillkallar väktare om rasistiska aktioner försiggår i metrotunneln.

- Eller sen kan man modigt stå upp för den som blir förolämpad.

- Mångkulturalitet är a och o i samhället, och det är dit vi är på väg. En mångkulturell nation mår bättre. Genom evenemang som Röda Korsets kampanj mot rasism kommer man vidare i arbetet för att acceptera mångkulturalitet, och det är verkligen en bra sak.

Eppu Salminen tror på konstens kraft att inverka.

- Konst och utbyte av tankar är överhuvudtaget viktigt för att förändra attityder. Konsten sammanför människorna och ger dem själslig bildning.

Text: Nina Lindberg
Översättning: Johanna Metsämäki

Videohälsningen