Brädspelet Rasism 24

Sibel Kantola
Fotograf: Sibel Kantola

Rasism 24 är ett brädspel som kan användas som verktyg för gruppaktiviteter

Rasism 24 är ett traditionellt brädspel där man går framåt genom att kasta en tärning. Händelserutorna bygger på situationer som medlemmar av etniska minoriteter har upplevt i det finländska samhället. Oftast är det fråga om negativa upplevelser som hindrar spelaren från att ta sig vidare mot målet, men positiva händelser och humor finns också med.
 
När det gäller rasism spelar människans egen upplevelse en stor roll – olika människor reagerar på olika sätt. Vissa stöter också på mer rasism än andra, exempelvis på grund av sitt jobb. Numera är risken att råka ut för rasism dock ständigt närvarande. Om man ofta råkar ut för obehagliga upplevelser kan man känna att man inte är trygg någon annanstans än i sitt hem. Därför heter spelet Rasism 24, även om rasism inte definierar någons hela liv.
 
Syftet med spelet är att uppmuntra finländare som upplevt rasism att tala om sina upplevelser och diskutera dem med andra. Spelet erbjuder också dem som inte upplever rasism en möjlighet att förstå hurudana situationer vissa människor kan råka ut för dagligen. Samtidigt som man spelar kan man också fundera på hur man kunde minska antalet händelser av detta slag.
 
Spelet har utvecklats som en del av Liikkukaa – Sports for All ry:s kamratverksamhet inom projektet Nej till rasism, som samordnats av Finlands Röda Kors, åren 2016–2017. Spelet bygger på verkliga händelser som grupper, kunder och samarbetspartner inom projektet berättat om. Gruppen kan också lägga till egna erfarenheter i spelet med hjälp av jokerrutorna.
 
SPELTILLFÄLLET 
 
Vi rekommenderar att ungefär halva tiden ägnas åt spelet och den andra halvan åt att diskutera spelupplevelsen och jämföra situationerna i spelet med deltagarnas egna upplevelser. Antalet deltagare kan variera. 3–6 deltagare är ett lämpligt antal. Spelet tar då ungefär 20–30 minuter. Man kan också diskutera händelserna i spelet redan medan man spelar. I så fall tar det längre tid att komma i mål. 
 
Spelet passar såväl för mångkulturella grupper som för ungdomar och vuxna som tillhör majoritetsbefolkningen. Spelet kan spelas i en grupp utan utomstående spelledare. Den person som ansvarar för gruppen bör ändå bekanta sig med spelet i förväg för att avgöra om det lämpar sig för gruppen. Med hjälp av jokerrutorna kan man också lägga till teman som berör den egna gruppen i spelet.
 
Vi har försökt göra spelet både tekniskt och visuellt enkelt. Spelplanen kan skrivas ut från nätet och tejpas ihop eller klistras fast på kartong. Till den tredelade spelplanen hör också en tvåsidig instruktion till spelledaren, där händelserna i spelet beskrivs. Därtill behövs en tärning och en spelpjäs för varje deltagare.
 
TREVLIGA SPELSTUNDER!
 

Hjälpens historier