Rasismen i arbetslivet

Det lönar sig att ta kontakt med den egna regionens arbetarskyddsdistrikt i fall diskriminering förekommer på arbetsplatsen.

Antalet personer med utländsk bakgrund på den finländska arbetsmarknaden har vuxit snabbt under de senaste åren. Enligt forskning är en majoritet av finländarna för olika stödåtgärder för jämlika möjligheter i arbetslivet, men ger även uttryck för att mångfalden för med sig olika utmaningar.

Arbetslösheten bland invandrarna är ändå över dubbelt så hög jämfört med arbetslösheten bland finländarna överlag. Orsakerna till det här är komplicerade. En orsak till den höga arbetslöshetsgraden bland invandrare är den etniska diskrimineringen, som bland annat förekommer då lediga jobb ska besättas, i form av löneskillnader, brister i utbetalning av ersättningar och tillägg, i samband med omplaceringar till andra arbetsuppgifter och i informationstillgängligheten på arbetsplatserna.

Enligt minoritetsombudsmannen är en delorsak till invandrarnas sysselsättningssvårigheter ofta överdrivna språkkrav, som i sin tur kan bero på arbetsgivarens ovilja att anställa personer av utländsk härkomst. Minoritetsombudsmannen har också kontaktats angående de svårigheter som personer med utländsk bakgrund har med att få jobb som motsvarar deras utbildning. Invandrare finner i huvudsak arbete inom låglönebranscher, där möjligheterna till avancemang är dåliga. De vanligaste arbetena bland personer med utländsk bakgrund i Finland är städare, försäljare och chaufförer – detta oberoende utbildning.

Förutom dimensionerna gällande anställningsförhållandet så förekommer diskriminering och rasism också bland de anställda på arbetsplatserna. En av de vanligaste formerna av rasism på arbetsplatsen är att personer med utländsk bakgrund blir utfrysta ur arbetsgemenskapen.

Diskriminering i arbetslivet hör under regionförvaltningsvekets ansvarsområde. När ärendet gäller etniskt likaberättigande kan man även ta kontakt med minoritetsombudsmannens byrå.

En bra utgångspunkt för att främja jämlik behandling på jobbet är att göra upp en likabehandlingsplan.