Varför äter du svinkött? Varför blottar du håret? Varför dricker du alkohol?

Yle
Den 24 februari handlade programmet #ylekioski om vardagsrasism.
Fotograf: Yle

Den 24 februari handlade programmet #ylekioski om vardagsrasism. Muslimer blir ofta tillfrågade varför de inte dricker alkohol eller äter svinkött.

I sändningen fick deltagarna omvända roller, då gästerna med somalisk bakgrund ställde frågor som muslimer är vana vid att höra till programledarna. Varför äter du svinkött? Varför blottar du håret? Varför dricker du alkohol? Redaktörerna Peter Westerholm och Rakel Liekki svarade förvirrat på frågorna och upplevde att situationen var bisarr.

Maria Pikkarainen, planerare för frivilligverksamheten för Finlands Röda Kors projekt Mot Rasism! deltog i diskussionen om hur man kan öva sig att ingripa i rasistiska eller orättvisa situationer. Pikkarainen berättade om Träningsbanan mot rasism som hjälper deltagarna att testa olika tillvägagångssätt i praktiken.

Träningsbanan mot rasismär en workshop som passar alla och bygger på en aktiverande Forum-teatermetod. På träningsbanan lär sig deltagarna att känna igen rasism och får information och erfarenheter av att ingripa i situationer. Fokus ligger på vardagliga situationer t.ex. på allmänna platser.

Om du blev intresserad, kontakta Maria Pikkarainen, planerare för frivilligverksamheten för Finlands Röda Kors projekt Mot Rasism! (tel. 020 701 2159, maria.pikkarainen(at)punainenristi.fi) och kom överens om tidtabeller och detaljer. Träningsbanan är avgiftsfri för beställaren.

Se tv-programmet här.

Hjälpens historier