30.05.2024

Vi hjälper dem som drabbats av översvämningarna i Afghanistan

Personer och afghanska Röda halvmånens lastbil.
Fotograf: Meer Abdullah Rasikh / IFRC Afganistan

Vi anvisar ur katastroffonden 250 000 euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation i Afghanistan, där kraftiga översvämningar har orsakat omfattande förstörelse.

Översvämningarna, som beror på vårens kraftiga skyfall, har orsakat enorm förstörelse i Afghanistan ända sedan april 2024. Översvämningarna påverkar uppskattningsvis upp till 150 000 hushåll och enbart i provinsen Baghlan i norra delen av landet har över 300 människor dött. Därtill har tusentals boskapsdjur dött, hela åkrar spolats bort med vattnet samt hem, vägar och broar förstörts eller skadats.

Vi anvisar ur katastroffonden 250 000 euro för att stödja hjälpen som afghanska Röda Halvmånen erbjuder. Med hjälp av internationella Röda Korsets bistånd delar afghanska Röda Halvmånen bland annat ut kontanthjälp samt materiellt stöd, som omfattar till exempel matlagningstillbehör och inkvarteringsförnödenheter. Dessutom ger Röda Halvmånen första hjälpen, erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster och psykosocialt stöd samt förbättrar tillgången till vatten och sanitet till exempel genom att reparera toaletter och vattenpunkter.

– Vid en katastrof är det absolut viktigt att hjälp finns tillgänglig nära och snabbt. Afghanska Röda Halvmånens frivilliga var först på plats för att stödja eftersöknings- och räddningsåtgärderna samt leverera nödhjälp till dem som drabbats av översvämningarna. Nu behövs brådskande stöd för att hjälpverksamheten ska kunna utvidgas, säger planeraren för internationellt bistånd Sari Autio.

Långvariga kriser gör det svårare att klara katastrofer

Den humanitära situationen i Afghanistan är bland de svåraste i världen. Konflikter som pågått i tiotals år, ekonomin som rasat och den reducerade internationella hjälpen, vitt utbredd fattigdom samt andra socioekonomiska utmaningar, livsmedelsotrygghet och extrema väderfenomen har lett till att över hälften av världens befolkning behöver brådskande humanitär hjälp. Vårens översvämningar försvårar den humanitära situationen ytterligare.

– Översvämningarna orsakar lidande speciellt för dem som är i mest sårbar ställning, såsom de allra fattigaste lokalsamhällena som är beroende av jordbruket. Med hjälp av den internationella biståndsoperationen hjälper man 140 000 människor i 14 provinser, berättar Autio.

Vi har redan i årtionden stött afghanska Röda Halvmånen huvudsakligen via internationella Röda Korset. Utöver den humanitära hjälpen ger vi stöd till långvarigt utvecklingssamarbete, till exempel förbättring av de mest utsattas hälsa och lokalsamhällenas tillgång till rent vatten och sanitet.

Text: Viivi Kairala

Kommunikationssakkunnig

 

Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Humanitär hjälp
Humanitär hjälp