En man stöder sig på Röda Korsets frivillig när han går i uppförsbacke på en trädkantad väg.

Sök stöd och hjälp

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Olika slags kriser och störningar kan avbryta den smidiga vardagen även här i Finland. Du kan underlätta din egen och dina närståendes vardag genom att i förväg förbereda dig för exceptionella situationer.

Oavsett om du är ung, gammal, närståendevårdare, nyligen har anlänt till landet eller av vilken orsak som helst känner dig ensam och behöver sällskap av en annan människa, kan du få en vän via Röda Korset. Du kan även söka en vän till någon som står dig nära. Vännerna träffar varandra och tillbringar tid på det sätt som passar dem bäst.

Med den frivilliga vännen kan man göra vad som helst som intresserar båda, såsom utomhusaktiviteter, besöka caféer, gå på teater, konserter eller bara sitta och prata.

Läs mer om vänverksamheten

Om du är ung eller står en ung person nära och behöver stöd för att vardagen ska fungera, för konflikter i familjen eller andra problem kan du få hjälp av Röda Korsets de Ungas skyddshus. Ditt problem kan vara stort eller litet, vi finns här för dig.

Kontakta oss via nätet, genom att ringa när som helst eller genom att komma direkt till de Ungas skyddshus. Du kan komma på eget initiativ och utan att boka tid. Hjälpen är avgiftsfri.

Läs mer om de Ungas skyddshus

Har du frågor om din hälsa eller din livsstil? Vi erbjuder kostnadsfri och anonym hälsorådgivning runt om i landet. 

På Hälsopunkterna kan du till exempel prata om kost, ork, motion eller rusmedel. Du kan även mäta blodtrycket avgiftsfritt. Vi utför inte vårdåtgärder, men diskuterar med och hänvisar dig vid behov till en hälsovårdscentral eller andra tjänster.
Hitta din närmaste Hälsopunkt

Våra frivilliga har även jour på evenemang och pratar i förtroende med besökarna om frågor om rusmedel och sexuell hälsa. Om det är något som tynger dig, kom och ryck oss i ärmen!

Läs mer om vår hälsofrämjande verksamhet

Med hjälp av Röda Korsets stödverksamhet för närståendevårdare stärker och främjar vi närståendevårdarnas och deras familjers hälsa, en god livskvalitet för dem och att de klarar sig på egen hand i vardagen.

Tjänsterna är avsedda för alla som vårdar en anhörig eller närstående hemma, oavsett om de får kommunalt stöd för närståendevård eller inte.

Läs mer om hjälpen för närståendevårdare

Till exempel skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom, en närståendes död, en olycka eller att bli offer för ett brott känns tungt. Genom att känna igen sina egna och andras krisreaktioner och söka hjälp kan du hjälpa dig själv och andra att klara av krisen.

Läs anvisningarna för psykiska första hjälpen

Finlands Röda Kors frivilliga och anställda kan hjälpa offer för plötsliga olyckor i Finland i samarbete med myndigheterna. Exempel på sådana plötsliga olyckor är brand, översvämning eller annan naturolycka, trafikolycka, storolycka eller att bli offer för brott.

Läs mer om hjälpen vid olyckor

Röda Korset erbjuder barn och unga många olika slags aktiviteter och stöd, till exempel klubbar och läger, hjälp med ensamhet eller läxor.
Läs om stöd och aktiviteter för barn och unga

Om du är ung eller står en ung person nära och behöver stöd för att vardagen ska fungera, för konflikter i familjen eller andra problem kan du få hjälp på skyddshusen.
Läs mer om de Ungas skyddshus

Vi hjälper familjer som har skiljts åt under olika katastrofer och krissituationer genom att söka efter försvunna anhöriga och förmedla meddelanden, till exempel när den vanliga post- eller datakommunikationen inte fungerar på grund av undantagstillstånd.

Läs om hur du kan leta efter en försvunnen anhörig

Att integrera sig i en ny kultur kräver att man tar till sig nya saker. I början behöver många som flyttat till landet kontakter med de lokala invånarna, de behöver lära känna orten och den finländska kulturen.

Läs mer om den hjälp som erbjuds för integration

En trygg vardag och hjälpfärdigheter är ingen självklarhet. Var och en kan öka säkerheten i vardagen genom att vara förberedd på små och stora olyckor.

Se tips och anvisningar för hur du förbättrar säkerheten i hemmet

Finns det hemförråd hemma hos dig? Vet du hur du kan förbereda dig för till exempel en situation där vattenförsörjningen eller elen bryts?

Med hjälp av beredskapsanvisningarna kan du förbereda dig för de vanligaste undantagssituationerna

Röda Korsets mål är att säkerställa att alla har rätt till nödvändiga tjänster.

Om du bor i Finland utan uppehållsrätt och behöver stöd och rådgivning, kan du kontakta oss.

Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset
Hjälp med vardagliga problem för ungdomar – Röda Korset
Beredskapsarbete i hemlandet
Beredskapsarbete i hemlandet